لینکدونی ( مطالب خواندنی )

RealTemp 3.70 - اندازه گیری دقیق دمای هسته های پردازنده

نرم افزار ویندوز |  نویسنده : SalaR  |  تاریخ انتشار : 3 تیر 1391  |   تعداد بازدید : 29988

soft98

Real Temp 3.70

  برنامه ای است برای مشاهده میزان دمای سیستم  شما . هر هسته در این پردازش ، سنسور مجزای دیجیتالی دارد که به تنهایی گزارش حرارتی خود را به TJmax ارائه می کند . هرچقدر حرارت بالاتر برود ، فاصله با TjMax کمتر می شود و هرچقدر سرعت پایین تر و در نتیجه حرارت پایین تر بیاید .
این نرم افزار برای CPU های Intel تک هسته ، دو هسته ای و چهار هسته طراحی شده است که هر هسته برای خود ناظر دیجیتالی دارد و حرارت را گزارش می دهد . هرچقدر سیستم شما از TJmax دورتر باشد ، سرعت کارکرد آن بهتر و سریعتر است .