لینکدونی ( مطالب خواندنی )

Microsoft Dynamics GP 2016 مدیریت سازمانی

نرم افزار ویندوز |  نویسنده : TRACKER  |  تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1395  |   تعداد بازدید : 10262

Microsoft Dynamics GP 2013Microsoft Dynamics GP

  با کمک این نرم افزار، ارتباط مشتریان با سازمان و نیازمندی های آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد. Dynamics GP در واقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری مؤثر و هدفدار از آنها، این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد. Dynamics GP بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن آنها و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد. همچنین Dynamics GP در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری، سازمان را یاری می نماید .

Client Requirements

 

32-bit

x64

Operating System


Microsoft Windows 8 & 8.1
Professional Edition
Microsoft Windows 8 & 8.1
Ultimate Edition
Microsoft Windows 7
Professional Edition
Microsoft Windows 7
 Ultimate Edition

Microsoft Windows 8 & 8.1
Professional Edition
Microsoft Windows 8 & 8.1
Ultimate Edition
Microsoft Windows 7
 Professional Edition
Microsoft Windows 7 Ultimate
 Edition