لینکدونی ( مطالب خواندنی )

VisualRoute 2010 Pro 14.0g Build 4763

اینترنت |  نویسنده : SalaR  |  تاریخ انتشار : 13 آذر 1389  |   تعداد بازدید : 12969
VisualRoute

VisualRoute 

 نرم افزار کاربردی که به کمک آن می توانید محل یک IP یا سایت را بر روی کره زمین به صورت تصویری ردگیری و مکان یابی کنید. همچنین می توانید مسیر دسترسی به یک سایت یا سرور یا یک شخص را به صورت تصویری و هم به صورت شماره IP به همراه شرکت یا ISP دارنده آن IP ببینید. این برنامه برای کار نیاز به موتور جاوا دارد که باید برنامه Java Runtime Environment v5.0 Update 7 را بر روی سیستم نصب داشته باشید.