در حال بارگذاری...

TCPView 4.17 نرم افزار مدیریت ترافیک شبکه

نرم افزار ویندوز SalaR 16737 23 دی 1400

TCPView

 نرم افزاریست که به کمک آن میتوانید نرم افزارهایی که در حال حاضر از اینترنت شما استفاده میکنند را مشاهده و جهت جلوگیری اقدام کنید. برنامه TCPView یک ابزار ساده و قابل اعتماد طراحی شده برای ارائه جزئیات در پروتکل های نقطه پایان شبکه است و شما را قادر به کشف فرایندهای برنامه های نصب شده که به اینترنت متصل می شوند، کشف کنید. این برنامه همراه با یک رابط تک پنجره ای است که لیستی از تمام فرایندهای در حال اجرا را نشان می دهد که به اینترنت متصل می شوند. این فرایندها با جزئیات مانند ID فرایند، پروتکل، دولت، آدرس محلی، پورت محلی، آدرس از راه دور (اگر هر)، پورت راه دور، ایجاد زمان و نام ماژول نمایش داده شوند.