در حال بارگذاری...

Siemens Simcenter MAGNET Suite 2021.1 شبیه‌ سازی و پیش‌ بینی عملکرد موتور

نرم افزار ویندوز / مهندسی TRACKER 7924 2 اردیبهشت 1400
Siemens Simcenter MAGNET Suite Siemens Simcenter MAGNET شبیه ساز 2 بعدی و 3 بعدی قدرتمندی برای پیش بینی عملکرد موتورها، ژنراتورها، حسگرها و سنسورها، مبدل ها و ترانسفورمرها، عملگرهای مکانیکی و اکتواتورها، سیم لوله ها و هر آهنربای دائمی یا اجزای کویلی و القاگر دیگر است. با استفاده از برنامه Siemens Simcenter MAGNET می توانید دستگاه هایی ساده یا پیچیده طراحی و تحلیل کنید و این امکان برای دستگاه های الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی فراهم شده است. ایجاد نمونه های اولیه مجازی با نرم افزار MAGNET می تواند نیاز شما به چند نفر را رفع کند. با تحقیقات پارامتری و تحلیل های بهینه سازی می توانید چندین پیکربندی ایجاد کنید تا به بهبود عملکرد دست پیدا کنید. باز تولیدپذیری دقیق موقعیت های اجرایی و شرایط سخت باعث می شود تا خسارت ها و نقاط داغ، از بین رفتن خاصیت آهنربایی آهنرباهای دائمی، مواد استفاده نشده و تحلیل آسیب تحت شرایط ناکامی شناسایی شوند.