خبرهای تکنولوژی

بزرگترین دانشگاه آنلاین کشور بر بستر وب
در حال بارگذاری...

ComponentArt UI Framework 2012.1.1016.0 کامپوننت

ComponentArt UI Framework 2012

مجموعه

ComponentArt UI Framework

  جدیدترین ورژن ComponentArt برای داشتن ظاهری زیبا در برنامه هاست.

مجموعه ی ارزشمند

ComponentArt UI Framework 

 شامل :


  •     WebUi for asp.net ajax
  •     WebUi for asp.net mvc
  •     WebUi for silverlight
  •     WinUi for wpf
  •     SoaUi for .net