لینکدونی ( مطالب خواندنی )

O&O SSD Migration Kt Professional 7.1 Build 36 انتقال پارتیشن به هارد SSD

نرم افزار ویندوز » مدیریت پارتیشن |  نویسنده : SalaR  |  تاریخ انتشار : 10 فروردین 1394  |   تعداد بازدید : 3168
O O SSD Migration Kit

O&O SSD Migration Kit

  نرم افزاری کاربردی که راه درست و مناسب برای انتقال پارتیشن ها ( درایوها ) از هارد درایو به (SSD ( solid state drivers  را فراهم میکند. این امر منجر به تولید کپی از درایو های منتخب روی SSD یا روی درایو SSD خواهد شد ؛ زمانیکه این اتفاق ( دو برابر شدن درایوها)  بیفتد، پارتیشن ها نیاز به تنظیم و ردیف شدن هم تراز با ساختار SSD خواهند داشت و اگر این تنظیمات انجام نشود موجب رونویسی مجدد ( over written )  اطلاعات هارد قدیمی روی SSD شده و این پارتیشن بندی نامناسب حداقل 50% از کارایی دستگاه شما کم خواهد کرد. بعلاوه، عمر SSD را نیز کوتاه خواهد کرد و از آنجایی که اطلاعات جدید روی SSD ذخیره شده اند،  فضای بیشتری نسبت به پاک کردن و دوباره نویسی معمول، اشغال خواهند کرد. برنامه O&O SSD migration kit بصورت خودکار درایو هدف را بررسی میکند تا در صورتیکه SSD باشد پارتیشن ها را مرتب و مناسب تنظیم کند و کپی شدن قسمت ها مشکلی ایجاد نکند ؛ هیچ اطلاعاتی از دست نخواهد رفت و 100% توانایی دستگاه را تضمین مینماید.

System requirements


- Minimum requirement of each operating system
- Minimum 1 GB RAM recommended
- 30 MB free hard disk space
- 32 Bit/64 Bit support
- Windows® 8, 7, Vista®, XP (all Editions)