لینکدونی ( مطالب خواندنی )

fxCalc 4.9.1.0 ماشین حساب پیشرفته و رایگان

نرم افزار ویندوز » مهندسی |  نویسنده : SalaR  |  تاریخ انتشار : 16 بهمن 1396  |   تعداد بازدید : 47176
fx-Calc

fxCalc

 یک ماشین حساب پیشرفته و جایگزینی برای ماشین حساب قدیمی ویندوز میباشد. زمان اجرای این نرم افزار شما یک ماشین حساب با پنجره ساده را مشاهده میکنید که نرم افزار این امکان را به شما میدهد تا بتوانید سایر قسمتهای پیشرفته این ماشین حساب نظیر تعریف توابع ، تجزیه و تحلیل ، نمایش و تجزیه توابع علمی و... را به آن اضافه کنید. تعریف و محاسبه فوری توابع تا 5 متغیر ، تجزیه و تحلیل عملکرد همراه با ارائه نتیجه گرافیکی ، وجود کتابخانه توابع کامل برخی از قابلیتهای این نرم افزار است.