لینکدونی ( مطالب خواندنی )

IBM SPSS Amos 24.0 تحلیل آماری

نرم افزار ویندوز » مهندسی |   نویسنده : TRACKER  |   تاریخ انتشار : 10 خرداد 1395  |    تعداد بازدید : 34627

soft98IBM SPSS Amos

  نرم افزار اموس AMOS یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌ های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. نرم افزار تحلیل آماری اموس AMOS جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. برونداد نرم‌افزار اموس به صورت گرافیکی بوده و لذا درک مطلب را تسهیل میکند .