لینکدونی ( مطالب خواندنی )

7Folder BackgroundChanger 3.0 - قرار دادن عکس پیش زمینه در پوشه ها

نرم افزار ویندوز » ابزار دسکتاپ |  نویسنده : TRACKER  |  تاریخ انتشار : 7 مهر 1391  |   تعداد بازدید : 22315

soft98

 

 


7Folder BackgroundChanger 3.0

  یکی از راه های تنوع و زیباسازی محیط ویندوز، گذاشتن عکس های پیش زمینه زیبایی هست که شما آنها را دوست دارید. اما وقتی که در مورد گذاشتن عکس پیش زمینه صحبت می کنیم، فقط ممکن است که به فکر دسکتاپ بیافتید. اما همان طور که از اسم برنامه پیداست، این برنامه، ابزاری برای تغییر دادن عکس زمینه پوشه ها میباشد. با این ابزار براحتی میتوانید تا برای پنجره ها/ پوشه های ویندوز عکس قرار دهید و آنها را عوض کنید. یکی از گزینه های جالب برنامه گذاشتن یک عکس برای تمام پوشه های فرعی یک مسیر هست تا دیگر نیازی به انتخاب عکس برای تک تک پوشه ها نباشد. در نسخه جدید برنامه، گزینه "احیاسازی به حالت اول" اضاف شده است که شما را قادر میسازد تا با زدن چند کلیک، دوباره عکس ها را از پیش زمینه ها بردارید. استفاده از برنامه بسیار ساده بوده و تنها کافیست تا پوشه را انتخاب کنید و سپس به عکس دلخواه تان آدرس بدهید.

HOW TO USE:
Only Works on 32 Bits.
1.-Open Folder '7FBChanger - Files '. Run 'Install.Bat'and Press Ok.
Run 'Restart Explorer-7FBChanger.bat'
Explorer.exe Will Restart Automatically.
2.-Run as Administrator 7FolderBackgroundChanger.INC
3.-Select Folder , Browse Background Image and Click 'Apply Background/Changes'(You Can Choose Text Color)
If you Want Remove Folder BackgroundImage and Text Color 'Click Remove Background Image'
If You Wanna Uninstall Dll File and Registry Key , run 'Uninstall.Bat'
iAviator.INC
All Rights Reserveds.