تصاویری از محیط نرم افزار Internet Friendly Media Encoder (IFME)

در صورت واضح نبودن عکسها، به روی عکس مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه view image رو بزنید