تصویری از محیط نرم افزار Clipboard Box

در صورت واضح نبودن عکسها، به روی عکس مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه view image رو بزنید
soft98

soft98

soft98

soft98soft98