لینکدونی ( مطالب خواندنی )

AV WebCam Morpher 2.0.44 ارسال تصاویر جعلی با وبکم

اینترنت |  نویسنده : SalaR  |  تاریخ انتشار : 19 شهریور 1390  |   تعداد بازدید : 6110

AV WebCam Morpher

AV Webcam Morpher Pro 2.0.44

  نرم افزاری که با استفاده از تصاویر جعلی به جای تصویر خود در هنگام ارسال تصاویر دوربین های اینترنتی طرف مقابل را دچار سردرگمی نمایند.